← Πίσω στο blog

Να επιλέξω ολική αρθροπλαστική γόνατος συμβατική ή με τη βοήθεια computer;

Δείτε όλα τα άρθρα του NowDoctor.gr

Γράφει ο Βάιος Λιασκοβίτης – Ορθοπεδικός

Για αρκετά χρόνια η εκτέλεση της ολικής Αρθροπλαστικής γόνατος με την βοήθεια computer (computer navigation) γοήτευε και προσέλκυε πολλούς υποψήφιους για την επέμβαση ασθενείς, καθώς υποσχόταν βελτίωση όλων των παραμέτρων της επέμβασης, όπως τον ακριβή προσδιορισμό του μεγέθους, της θέσης και της ευθυγράμμισης της άρθρωσης του γόνατος, έχοντας σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη αντοχή της τεχνητής άρθρωσης στο χρόνο, αλλά και μεγαλύτερη βελτίωση της κινητικότητας της άρθρωσης και όλα αυτά σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της συμβατικής μεθόδου εκτέλεσης της τεχνικής.

Τους τελευταίους όμως μήνες έχουν έρθει στο φώς της δημοσιότητας έρευνες μέσα από υψηλού κύρους ορθοπεδικά περιοδικά οι οποίες δείχνουν ότι τελικά δεν υπάρχει καμία διαφορά στη λειτουργία, ευθυγράμμιση ή αντοχή μεταξύ των αρθρώσεων του γόνατος που χειρουργήθηκαν με την βοήθεια computer και των γόνατων που χειρουργήθηκαν με την συμβατική μέθοδο.

Μία από αυτές προέρχεται από το Maxima Medical Centre της Ολλανδίας και δημοσιεύτηκε στο πολύ έγκριτο περιοδικό J.Knee Surgery τον Σεπτέμβριο του 2012. Σ’ αυτήν την έρευνα διενεργήθηκε σε 50 άτομα αρθροπλαστική γόνατος με βοήθεια computer και σε 50 άτομα αρθροπλαστική γόνατος με τη συμβατική μέθοδο. Κατά την μελέτη προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ειδικά test αξιολόγησης καθώς και με ακτινογραφίες δεν διαπιστώθηκε κάποια σημαντική διαφορά όσον αφορά την ευθυγράμμιση ή την λειτουργικότητα του γόνατος, μεταξύ των δύο μεθόδων.

Επίσης ακόμα πιο πρόσφατη έρευνα δημοσιεύτηκε στο κατεξοχήν έγκριτο ορθοπεδικό περιοδικό ανά την υφήλιο, στο JBJS (Journal of Bone and Joint Surgery) και προέρχεται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «The Joint Replacement Center» Ewha Womans της Σεούλ (η Κορέα είναι μια χώρα με υψηλότατο επίπεδο ιατρικής). Και σ’ αυτήν την έρευνα δεν υπήρξε καμία στατιστική σημαντική διαφορά στη λειτουργία ,την ευθυγράμμιση ή την αντοχή των αρθρώσεων του γόνατος που χειρουργήθηκαν με βοήθεια computer και των γονάτων που χειρουργήθηκαν με την συμβατική μέθοδο.

Σ’ αυτήν τη μεγάλη έρευνα συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 520 ασθενών με οστεοαρθρίτιδα οι οποίοι υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική στο ένα γόνατο με βοήθεια computer και στο άλλο με τη συμβατική μέθοδο ο καθένας τους.

Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά στους τρείς μήνες, στον ένα χρόνο και έκτοτε κάθε χρόνο ,για 10 έως 12 έτη χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα test (KSS,WOMAC, ακτινογραφίες και αξονικές τομογραφίες).

Κανένα στατιστικά σημαντικό εύρημα δεν δείχνει υπεροχή της τεχνικής υποβοηθούμενης με computer, έναντι της συμβατικής τεχνικής όσον αφορά τη λειτουργικότητα του γόνατος , τον πόνο και την κίνηση της άρθρωσης.

Τα ευρήματα της έρευνας ήταν επιβίωση – αντοχή της τεχνητής άθρωσης χωρίς σημαντική διαφορά χωρίς σημαντική διαφορά στις δύο τεχνικές σε αξιολόγηση μετά 11 έτη. Το μήκος της τομής, η διεγχειρητική και μετεγχειρητική απώλεια αίματος καθώς και ο όγκος της μετάγγισης αίματος δεν είχαν επίσης σημαντική διαφορά στις δύο ομάδες μελέτης. Ο κύριος χρόνος της επέμβασης ήταν σημαντικά μεγαλύτερος στην επέμβαση με computer παρά στη συμβατική τεχνική.

Ο επικεφαλής της έρευνας αυτής Dr.Kim δήλωσε ότι τα μεσοπρόθεσμα στοιχεία τους (11 έτη) δεν δείχνουν διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών στην λειτουργικότητα, την ευθυγράμμιση και επιβίωση των προθεμάτων τεχνητής άρθρωσης μεταξύ των δύο μεθόδων.

Θα περιμένουμε και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα σε ότι αφορά τη διάρκεια ζωής των τεχνικών αρθρώσεων του γόνατος και το αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο μεθόδων, ωστόσο ο αρχικός ενθουσιασμός για την υπεροχή της εκτέλεσης της εκτέλεσης ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με computer δεν υπάρχει πλέον διότι τα ίδια αποτελέσματα προσφέρει και η συμβατική τεχνική.