← Πίσω στα συμπτώματα

Λεϊσμανίαση

Η λεϊσμανίαση είναι μια παρασιτική νόσος που προκαλείται από 20 και πλέον είδη Leishmania και μεταδίδεται με το τσίμπημα της σκνίπας. Υπάρχουν τρεις μορφές λεϊσμανίασης: η δερματική, η σπλαγχνική (Καλά-αζάρ) και η βλεννογονική, η οποία είναι πιο σπάνια. Το είδος Leishmania infantum προκαλεί τη σπλαχνική λεϊσμανίαση (καλααζάρ) ενώ η Leishmania tropica προκαλεί τη δερματική λεϊσμανίαση. Η λεϊσμανίαση ενδημεί περισσότερο σε τροπικές και υποτροπικές χώρες και σε χώρες της Νότιας Ευρώπης. Πρόκειται για μια επιδημική νόσο που προκαλεί αυξημένη θνησιμότητα, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση των περιστατικών λεϊσμανίασης στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ