← Πίσω στα συμπτώματα

Μεταμόσχευση νεφρού

Η μεταμόσχευση νεφρού εξακολουθεί να αποτελεί το κατ΄εξοχήν ριζικό, θεραπευτικό μέσον εναντίον του τελικού σταδίου χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (Χ.Ν.Α.). Κατά τη μεταμόσχευση του νεφρού, ένας υγιής νεφρός τοποθετείται κάτω από το δέρμα στην περιοχή της κοιλίας. Ο νεφρός προέρχεται από ένα ζωντανό ή νεκρό άτομο. Η μεταμόσχευση νεφρού κατέχει την υψηλότερη θέση σε ποσοστά επιτυχίας, σε σύγκριση με τα άλλα όργανα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ