← Πίσω στα συμπτώματα

Πάρεση προσωπικού Νεύρου (Παράλυση Bell)

Σημεία και συμπτώματα της παράλυσης Bell περιλαμβάνουν: αιφνίδια αδυναμία ή παράλυση στη μία πλευρά του το προσώπου, πράγμα που καθιστά δύσκολο το χαμόγελο ή το κλείσιμο του ματιού και δυσκολία των εκφράσεων…

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ