← Πίσω στα συμπτώματα

Στένωση καρωτίδων

Οι καρωτίδες είναι κλάδοι της αορτής οι οποίοι πορεύονται μέσα στον τράχηλο προς το κρανίο για να αιματώσουν το πρόσωπο και τον εγκέφαλο. Από το αορτικό τόξο εκφύονται η ανώνυμος αρτηρία που εν συνεχεία θα δώσει την δεξιά καρωτίδα και η αριστερή κοινή καρωτίδα που εν συνεχεία θα διχαστεί για να δώσει την έσω και έξω καρωτίδα .  Η στένωση των καρωτίδων έχει ενοχοποιηθεί για το 15-20% όλων των ΑΕΕ.

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ