← Πίσω στα συμπτώματα

Τετραλογία Fallot

Η τετραλογία του Fallot χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω ανωμαλίες:

-μεσοκοιλιακή επικοινωνία που επιτρέπει διαφυγή του αίματος από τη δεξιά στην αριστερή κοιλία με συνέπεια να κυκλοφορεί στο σώμα και μη οξυγονωμένο αίμα.

-στένωση πνευμονικής βαλβίδας, η οποία εμποδίζει τη διέλευση του αίματος από τα δεξιά διαμερίσματα της καρδιά προς τους πνεύμονες.

-υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας και αορτή που εφιππεύει το μεσοκοιλιακό διάφραγμα επικοινωνώντας έτσι τόσο με τη δεξιά όσο και με την αριστερή κοιλία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ