← Πίσω στα συμπτώματα

Τραχηλίτιδα (χρόνια)

Η χρόνια τραχηλίτιδα αποτελεί συνήθως την εξέλιξη μιας οξείας τραχηλίτιδας που δεν αντιμετωπίστηκε σωστά. Επίσης, μπορεί να εμφανιστεί έπειτα από αποξέσεις της μήτρας και εκτρώσεις ή να οφείλεται σε ερεθισμό της περιοχής από ξένα σώματα όπως για παράδειγμα, από διαφράγματα αντισύλληψης. Υπάρχουν και περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορεί να ενοχοποιηθεί κάποιος συγκεκριμένος παράγοντας που να προκάλεσε τη χρόνια φλεγμονή. Η γυναίκα με χρόνια τραχηλίτιδα παρουσιάζει συχνά αυξημένα κολπικά υγρά, η εμφάνιση των οποίων ποικίλλει και μπορεί να είναι σαν πύον ή σαν βλέννα προκαλώντας ερεθισμό και κνησμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ