Ιατρικά άρθρα από: Μιχαήλ Μητσώνης

Διαθλαστική χειρουργική

Γράφει ο Μιχαήλ Μητσώνης – Οφθαλμίατρος Να που η τεχνολογία ωφελεί την τσέπη μας … Η καινούργια Femtosecond τεχνολογία (παραλλαγή της LASIK) επικεντρώνεται στη δημιουργία του κρημνού (flap) η οποία δεν γίνεται με μηχανικό μικροκερατόμο αλλά δημιουργεί μικρές φυσαλίδες αέρα κάτω από … Continue reading

Νέα τεχνική διόρθωσης της πρεσβυωπίας με laser

Γράφει ο Μιχαήλ Μητσώνης – Οφθαλμίατρος Η υψηλή τεχνολογία και η εξέλιξη της οφθαλμολογίας προσφέρει σήμερα την δυνατότητα να διορθώσουμε την πρεσβυωπία. Μια καινούργια τεχνική η Intracor και ένα τελευταίας γενιάς fetosecond laser (Tecnolas Perfect Vision) διορθώνουν ανώδυνα, πολύ γρήγορα, … Continue reading