← Πίσω στο blog

Γιατί να κάνω τεστ κόπωσης;

Δείτε όλα τα άρθρα του NowDoctor.gr

Γράφει ο Χρηστος. Α. Μιχαλακέας, Καρδιολόγος

Τι είναι:

Το Τεστ Κόπωσης αποτελεί μια εξέταση η οποία αναλύει τις μεταβολές του ηλεκτρικού σήματος της καρδιάς σε κατάσταση άσκησης. Η εξέταση γίνεται με κατάλληλη συσκευή η οποία καταγράφει το ηλεκτρικό σήμα που παράγει η καρδιά κατά τη διάρκεια της άσκησης του εξεταζόμενου.

Γιατί να κάνω την εξέταση:

Το Τεστ Κόπωσης είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την αποκάλυψη καρδιακών παθήσεων που εκδηλώνονται κατά την άσκηση των ασθενών. Όταν υπάρχουν συμπτώματα όπως πόνος στο στήθος ή δύσπνοια (λαχάνιασμα) τα οποία προκαλούνται με την προσπάθεια, τότε η εξέταση αυτή είναι χρήσιμη για τη διάγνωση πιθανής στεφανιαίας νόσου, δηλαδή πάθησης των αγγείων της καρδιάς. Επίσης, το Τεστ Κόπωσης είναι χρήσιμο για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του εξεταζόμενου, τον καθορισμό των επιπέδων άσκησης στα οποία μπορεί ο καρδιοπαθής να υποβληθεί με ασφάλεια, την εκτίμηση της πρόγνωσης των καρδιοπαθών, την αξιολόγηση της αρτηριακής πίεσης σε καταστάσεις κόπωσης και ενίοτε τον προληπτικό έλεγχο ατόμων που πρόκειται να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες ή που ασκούν ιδιαίτερα απαιτητικά επαγγέλματα (π.χ. πιλότοι κλπ). Με το Τεστ Κόπωσης μπορεί να αποκαλυφθούν καρδιολογικά προβλήματα τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης με άλλες εξετάσεις.

Πώς γίνεται:

Συνήθως το Τεστ Κόπωσης πραγματοποιείται σε ειδικό κυλιόμενο τάπητα. Ο εξεταζόμενος συνδέεται μέσω ηλεκτροδίων με μια συσκευή που παρακολουθεί συνεχώς το ηλεκτροκαρδιογράφημα και με ένα πιεσόμετρο για παρακολούθηση της πίεσης. Στη συνέχεια βαδίζει πάνω στον κυλιόμενο τάπητα, αρχικά με μικρή ταχύτητα και κλίση, ενώ σταδιακά η εξέταση γίνεται δυσκολότερη καθώς ο τάπητας αυξάνει την κλίση και την ταχύτητά του. Ο στόχος είναι να κουραστεί ο ασθενής αρκετά ώστε να μελετηθεί ο τρόπος λειτουργίας της καρδιάς σε συνθήκες κόπωσης και να αποκαλυφθεί πιθανή καρδιοπάθεια. Η εξέταση γίνεται πάντα υπό τη στενή επίβλεψη του καρδιολόγου, ώστε σε περίπτωση που εμφανισθεί κάποιο σύμπτωμα ο ασθενής να έχει την κατάλληλη περίθαλψη. Το Τεστ Κόπωσης είναι σε γενικές γραμμές ασφαλής εξέταση, αρκεί να τηρούνται με επιμέλεια οι ενδείξεις εκτέλεσης της δοκιμασίας και να πραγματοποιείται σε κατάλληλα εξοπλισμένο περιβάλλον από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.

Συνοψίζοντας, το Τεστ Κόπωσης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του κλινικού καρδιολόγου. Είναι μια δυναμική εξέταση που επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την καρδιακή λειτουργία σε συνθήκες άσκησης, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει τη διάγνωση καρδιοπάθειας και να προσφέρει επιπλέον πληροφορίες για την κατάσταση της καρδιάς και των αγγείων του εξεταζόμενου. Όταν πραγματοποιείται υπό τις κατάλληλες συνθήκες και με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού είναι ασφαλής εξέταση και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι εκτέλεσης του τεστ από καρδιοπαθείς περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό.