← Πίσω στο blog

Τι είναι η κήλη;

Δείτε όλα τα άρθρα του NowDoctor.gr

kiliΓράφει ο Ανδρέας Μπακογιάννης – Χειρουργός / Χειρουργός Ήπατος

Ως κήλη ορίζουμε μια μη φυσιολογική προεξοχή κάποιου ενδοκοιλιακού ιστού ή οργάνου στο κοιλιακό τοίχωμα, το οποίο προεξέχει διαμέσου κάποιου ελλείμματος της απονεύρωσης(ένα από τα στρώματα-επίπεδα του κοιλιακού τοιχώματος).

Η θεραπεία της κήλης είναι μόνο η χειρουργική αποκατάσταση αυτής. Η κήλη όσο παραμένει αθεράπευτη σταδιακά μεγεθύνεται, κάτι το οποίο καθιστά την χειρουργική της αποκατάσταση σταδιακά δυσκολότερη. Επίσης για όσο διάστημα αφήνουμε αθεράπευτη μια κήλη υποφώσκει ο κίνδυνος της περίσφιξης αυτής (βλ. πιο κάτω).

Γενικά το μόρφωμα της κήλης αποτελείται από :

  1. επικαλυπτικούς ιστούς (δέρμα, υποδόριους ιστούς κτλ.)
  2. περιτοναϊκό σάκο (περιτόναιο το οποίο σαν “σελοφάν” επικάλυψης καλύπτει το όποιο ενδοκοιλιακό περιεχόμενο προπίπτει και δημιουργεί ουσιαστικά το “μόρφωμα” που ονομάζουμε κήλη)
  3. ενδοκοιλιακό περιεχόμενο, το οποίο είναι κάποιος ενδοκοιλιακός ιστός ή όργανο (μείζον επίπλουν, λεπτό έντερο, παχύ έντερο κτλ.).

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που είναι δυνατό να αντιμετωπίσει ο ασθενής με κήλη είναι αυτή να περισφιχθεί. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της κήλης έχει “στραγγαλιστεί” συνήθως στον αυχένα του κηλικού σάκου, δηλαδή στο σημείο του ελλείμματος της απονεύρωσης, διά του οποίου το ενδοκοιλιακό περιεχόμενο προεξέχει και δημιουργεί την κήλη. Αυτό επηρεάζει την αιμάτωση και την λειτουργικότητα των ιστών ή οργάνων τα οποία περιέχονται στην κήλη και αποτελεί επείγον χειρουργικό συμβάν, το οποίο αντιμετωπίζεται με επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η πλειονότητα των περιπτώσεων κήλης εμφανίζονται στην βουβωνική περιοχή (75%), αλλά επίσης εμφανίζονται και σε σημεία προηγουμένων εγχειρήσεων (15-20%). Τα υπόλοιπα είδη κηλών που υπάρχουν (ομφαλοκήλες, μηροκήλες κτλ.) καλύπτουν το υπόλοιπο 5-10%.

Ως ανατασσόμενη ορίζεται η κήλη στην οποία όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ξαπλωμένη θέση, είναι δυνατό με χειρισμούς από τον ασθενή ή τον ιατρό ή ακόμη και αυτόματα να επιστρέψει το περιεχόμενο της κήλης εντός της κοιλίας. Φυσικά μόλις ο ασθενής σηκωθεί η κήλη προπίπτει εκ νέου.

Ως μη ανατασσόμενη  ορίζεται η κήλη στην οποία το περιεχόμενο της κήλης δεν επιστρέφει με χειρισμούς εντός της κοιλίας. Μια περισφιγμένη κήλη είναι προφανώς μη ανατασσόμενη, αλλά το αντίθετο δεν ισχύει καθώς μια κήλη μπορεί να είναι μη ανατασσόμενη χωρίς να έχει προκαλέσει ειλεό ή να επηρεάσει την αιμάτωση των περιεχομένων ιστών της κήλης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο site του γιατρού.