← Πίσω στο blog

Φλεβική ανεπάρκεια – Συμπτώματα και διάγνωση

Δείτε όλα τα άρθρα του NowDoctor.gr

thumbnailΜε τον όρο χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (ΧΦΑ) αναφερόμαστε σε μια αλληλουχία αλλοιώσεων που συμβαίνουν συνήθως στο κάτω άκρο όταν οι φλέβες δεν λειτουργούν σωστά. Οι φλέβες κανονικά μεταφέρουν το αίμα από την περιφέρεια προς την καρδιά. Αυτό επιτυγχάνεται με την μυϊκή αντλία της γάμπας και μια σειρά βαλβίδων που υπάρχουν στο εσωτερικό τοίχωμα των φλεβών.

Στη ΧΦΑ, οι βαλβίδες δεν κλείνουν επαρκώς αφήνοντας ένα κενό μεταξύ τους και έτσι επιτρέπουν την κίνηση του αίματος προς τα πίσω, με συνέπεια το αίμα να λιμνάζει στις φλέβες δημιουργώντας έτσι αυξημένη φλεβική πίεση με αποτέλεσμα στους ιστούς να διαταράσσεται η μικροκυκλοφορία και να έχουμε φλεβική στάση. Αυτό εμφανίζεται στο κατώτερο τμήμα του σκέλους είτε ως οίδημα, είτε σταδιακά με τη δημιουργία κιρσών. Οι κιρσοί είναι επιφανειακές (επιπολής) φλέβες οι οποίες έχουν διαταθεί και έχουν συνήθως οφιοειδή πορεία.