← Πίσω στο blog

Διακοπή καπνίσματος: επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και στην εξέλιξη της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Δείτε όλα τα άρθρα του NowDoctor.gr

Kopse-to-kapnisma

Γράφει η Παναγιώτα Θεοδωροπούλου, Πνευμονολόγος (http://www.nowdoctor.gr/theodoropouloup)

Η ΧΑΠ, Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, είναι μια φλεγμονώδης νόσος με πνευμονικές και συστηματικές εκδηλώσεις και κύριο αιτιολογικό παράγοντα το κάπνισμα. Αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 2005 αναφέρθηκαν 3000000 θάνατοι οφειλόμενοι στη ΧΑΠ και υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030 θα αποτελεί την Τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Πρόκειται για μια νόσο της οποίας η πορεία μπορεί να τροποποιηθεί και η διακοπή καπνίσματος είναι σημαντική σε ασθενείς με ήπια-μέτρια διαταραχή της πνευμονικής λειτουργίας. Φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει τόσο την επιταχυνόμενη έκπτωση της πνευμονικής λειτουργίας όσο και την αυξημένη θνητότητα που χαρακτηρίζει τη νόσο.
Η διακοπή καπνίσματος βελτιώνει τα αναπνευστικά συμπτώματα, την πνευμονική λειτουργία, τη βρογχική υπεραντιδραστικότητα , τη φλεγμονή και μειώνει τη θνητότητα λόγω της ΧΑΠ και άλλων νόσων που σχετίζονται με το κάπνισμα σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες που έχουν ανακοινωθεί ως τώρα.

Το κάπνισμα αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας, ευθυνόμενο για πολλές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, που δεν αφορούν μόνο το αναπνευστικό σύστημα. Σχετίζεται με κακή ποιότητα ζωής λόγω του ότι επηρεάζει τη γενική κατάσταση της υγείας και μάλιστα η σχέση αυτή είναι δοσοεξαρτώμενη από τον αριθμό της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων. Ωστόσο αποτελεί ένα αίτιο νοσηρότητας που μπορεί να προληφθεί και γι’ αυτό είναι σημαντική η ενθάρρυνση των ατόμων προς την κατεύθυνση αυτή. Η εξάρτηση από το κάπνισμα είναι μια χρόνια νόσος που συχνά απαιτεί επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις και πολλαπλές προσπάθειες με στόχο τη διακοπή του.

Φαρμακοθεραπεία, συμβουλευτικές παρεμβάσεις τροποποίησης της συμπεριφοράς και παροχή κινήτρων θα μπορούσαν συνδυαστικά να βοηθήσουν τα άτομα στην προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος.Όλα τα άτομα που προσπαθούν να κόψουν το κάπνισμα θα πρέπει να ενθαρρύνονται στη χρήση φαρμακοθεραπείας. Τρεις κατηγορίες φαρμάκων είναι εγκεκριμένες από τον FDA : τα υποκατάστατα νικοτίνης, η SR βουπροπιόνη και η βαρενυκυκλίνη. Είναι αποτελεσματικά σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού ιδίως όταν συνδυάζονται με συμβουλευτική καθοδήγηση. Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη σχέση οφέλους-κινδύνου στις εγκύους και τους εφήβους. Σαν δεύτερης γραμμής φάρμακα σε περίπτωση υποτροπής μετά τη διακοπή συστήνονται η κλονιδίνη και η νορτριπτυλίνη.

Όλες οι μελέτες συμφωνούν στις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία και την ποιότητα ζωής και θα πρέπει να αποτελέσουν το έναυσμα για την ενθάρρυνση του πληθυσμού προς την κατεύθυνση της διακοπής του καπνίσματος.