← Πίσω στα συμπτώματα

Βρογχοπνευμονική δυσπλασία

Η βρογχοπνευμονική δυσπλασία είναι η πιο συχνή από τις επιπλοκές που εμφανίζονται στα πρόωρα νεογνά. Πρόκειται για τη χρόνια νόσο του πνεύμονα που εμφανίζεται συνήθως μετά από το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των πολύ μικρών σε βάρος νεογνών. Η αιτιολογία της δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Ωστόσο έχουν προσδιοριστεί αρκετοί από τους παράγοντες εκείνους που συμβάλλουν στην εμφάνιση της. Σε αυτούς περιλαμβάνονται: η προωρότητα, ο αερισμός με αναπνευστήρα, η παρατεταμένη έκθεση σε οξυγόνο, η παρατεταμένη χρήση ενδοτραχειακών σωλήνων, το πνευμονικό οίδημα και η πνευμονική διαφυγή αέρα (π.χ. σε διάμεσο εμφύσημα και πνευμοθώρακα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ