← Πίσω στα συμπτώματα

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Η ΧΑΠ είναι μία χρόνια πάθηση των πνευμόνων που χαρακτηρίζεται από μειωμένη ροή αέρος στους αεραγωγούς και η οποία δεν είναι πλήρως αναστρέψιμη. Άλλα χαρακτηριστικά της είναι η δύσπνοια, ο χρόνιος βήχας, η υπερέκκριση βλέννης και η προοδευτική μείωση της πνευμονικής λειτουργίας. Στη ΧΑΠ παρατηρείται μία μόνιμη παθολογική διάταση των μικρών αεροφόρων σάκων των πνευμόνων (κυψελίδες) εξαιτίας της καταστροφής των τοιχωμάτων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ