← Πίσω στα συμπτώματα

Κολποκοιλιακός αποκλεισμός

Οι παλμοί της καρδιάς προέρχονται από το φλεβόκομβο μια περιοχή της καρδιάς όπου παράγονται τα ηλεκτρικά σήματα που βηματοδοτούν την καρδιά με 50-100 παλμούς ανά λεπτό. Μετά το φλεβόκομβο το ερέθισμα μέσω του ερεθισματαγωγού συστήματος κατευθύνεται προς τις κοιλίες. Εάν παρουσιαστεί βλάβη σε κάποιο σημείο του ερεθισματαγωγού συστήματος με αποτέλεσμα μείωση ή διακοπή της αγωγής η κατάσταση αυτή λέγεται κολποκοιλιακός αποκλεισμός. Συνέπεια αυτού είναι να εμφανισθεί βραδυκαρδία η ασυστολία από την οποία και κινδυνεύει ο άρρωστος. Yπάρχουν 3 βαθμοί κολποκοιλιακού αποκλεισμού: 1ου , 2ου και 3ου βαθμού. Η διάκριση μεταξύ τους γίνεται ηλεκτροκαρδιογραφικά. Ο τρίτου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός λέγεται και πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός. Στον πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό οι κοιλίες συστέλλονται με ρυθμό 40/λεπτό σε σχέση με το 60-80/λεπτό που είναι το φυσιολογικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ