← Πίσω στα συμπτώματα

Λίπωμα

Το λίπωμα είναι ένα καλόηθες, σαφώς περιγεγραμμένο, μαλακό ή ελαστικό και ευκίνητο ογκίδιο, στο υποδόριο που προέρχεται από λιποβλάστες, δηλαδή από κύτταρα προγονικά των λιποκυττάρων. Τα λιπώματα μπορεί να είναι μονήρη ή πολλαπλά και συνήθως έχουν μικρή διάμετρο (<10cm).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ