← Πίσω στα συμπτώματα

Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

Στη μεσοκοιλιακή επικοινωνία υπάρχει έλλειμμα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα με αποτέλεσμα να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο κοιλιών και συμπερασματικά διαφυγή οξυγονωμένου αίματος από την αριστερή στη δεξιά κοιλιά λόγω διαφοράς πίεσης μεταξύ αυτών. Το αίμα αυτό από τη δεξιά κοιλία γυρίζει πάλι πίσω στους πνεύμονες και από εκεί πάλι στα αριστερά διαμερίσματα της καρδιάς. Η επανακυκλοφορία αυτή έχει σαν συνέπεια κόπωση της καρδιάς και συμφόρηση στους πνεύμονες, η οποία εξαρτάται ασφαλώς από το μέγεθος του ελλείμματος (ήπιο, μέτριο ή σοβαρό).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ