← Πίσω στα συμπτώματα

Πνευμοθώρακας

Πνευμοθώρακας είναι η παθολογική κατάσταση κατά την οποία υπάρχει ελεύθερος αέρας μέσα στο θώρακα. Ο ελεύθερος αυτός αέρας βρίσκεται έξω από τον πνεύμονα αλλά μέσα στο θώρακα, με αποτέλεσμα να μειώνεται η χωρητικότητα του πνεύμονα και να ελαττώνεται η αναπνευστική λειτουργία. Τα κυριότερα συμπτώματα του πνευμοθώρακα είναι το αίσθημα «έλλειψης αέρα» δηλαδή δύσπνοια και ο πόνος στο θώρακα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ