← Πίσω στα συμπτώματα

Στένωση αορτής

Η στένωση της αορτής (της μεγαλύτερης αρτηρίας που εκφύεται από την καρδιά και μεταφέρει αίμα σε όλο το σώμα) έχει σαν συνέπεια ανεπαρκή αιμάτωση του κάτω κυρίως τμήματος του σώματος. Το παιδί με στένωση αορτής παρουσιάζει δυσχέρεια στην αναπνοή, ωχρότητα, ανεπαρκή πρόσληψη βάρους και κυανωτικά κάτω άκρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ