← Πίσω στο blog

Λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Δείτε όλα τα άρθρα του NowDoctor.gr

Γράφει η Νίκη Κουλουμπή – Βιοπαθολόγος Μικροβιολόγος

( http://www.nowdoctor.gr/kouloumpinik )

Με τον όρο “συγγενείς λοιμώξεις” ονομάζουμε λοιμώξεις που συμβαίνουν στο κύημα σε διάφορα στάδια της εγκυμοσύνης από τη γονιμοποίηση μέχρι τον τοκετό.

Οι λοιμογόνοι παράγοντες των συγγενών λοιμώξεων είναι πρωτόζωα (Toxoplasma) και οι (Rubella, CytoMegaloVirus, Herpes Simplex Virus) που περιγράφονται  στο ακρωνύμιο TORCH και άλλα βακτήρια και ιοί όπως, η ωχρά σπειροχαίτη, ο ιός της ανεμοβλογιάς, έρ- πητα ζωστήρα (VZV), ο παρβοϊός Β19, ο ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV). Eπιβεβλημένος είναι ο ορολογικός έλεγχος των γυναικών πριν την εγκυμοσύνη.

 Παρατίθενται συστάσεις για την πρόληψη συγγενών λοιμώξεων σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ή εγκύους με ορολογικό ή άλλο έλεγχο:

  • ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ   

-Rubella(Eρυθρά)    -Ιλαρά    -VZV    -HBV(Ηπατίτιδα Β)     -CMV (Κυτταρομεγαλοιός)    -HSV(Ερπης)     -Toxoplasma

  • 6-8 ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΗΣΗΣ

-Rubella(Eρυθρά)     -Σύφιλη    -HbsAg(Αυστραλιανό αντιγόνο)    -HIV(AIDS)

  • 28η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΗΣΗΣ

Επανέλεγχος σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

  • 36η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΗΣΗΣ

Καλλιέργεια για β-αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο ομάδας Β.

Στον ορολογικό έλεγχο της εγκύου, αν τα IgG και τα IgM αντισώματα είναι αρνητικά, δίνονατι οδηγίες προφύλαξης και εφαρμόζεται επανέλεγχος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν πρωτολοίμωξη. Αν βρεθούν θετικά μόνο τα IgG, θεωρούμε ότι το έμβρυο πρακτικά δεν κινδυνεύει από ΣΛ.

Αν όμως βρεθεί IgM σε κάποιο λοιμογόνο παράγοντα, τότε θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η πρόσφατη λοίμωξη. Στην περίπτωση που η IgG είναι αρνητική ζητείται επανέλεγ- χος μετά από 15 μέρες περίπου. Η εμφάνιση IgG στο δεύτερο δείγμα επιβεβαιώνει ορολογικά τη λοίμωξη. Απουσία IgG στα δύο δείγματα σημαίνει ψευδώς θετική IgM λόγω ανοσολογικής διέγερσης ή λοίμωξης από άλλο παράγοντα.

Αν η IgM είναι θετική και η IgG σχετικά χαμηλή,εξετάζεται νέο δείγμα ορού. Στον επανέλεγχο. Αν βρεθεί η IgG σημαντικά αυξημένη, επιβεβαιώνεται η πρόσφατη λοίμωξη. Αν η IgG παραμείνει στα ίδια επίπεδα, θεωρείται η IgM ψευδώς θετική. Κατά τον έλεγχο του δεύτερου δείγματος, πρέπει να εξετάζεται ταυτόχρονα και το πρώτο.

Στον προσδιορισμό του χρόνου πρωτολοίμωξης συμβάλλει η μέτρηση της λειτουργικής συγγένειας των ειδικών αντισωμάτων (Avidity test) για Τoxoplasma και CMV.