← Πίσω στο blog

Ανδρολογικό check up απαραίτητο σε ηλικίες άνω των 35!

Δείτε όλα τα άρθρα του NowDoctor.gr

Γράφει ο Δημήτριος Μπορούσας – Ουρολόγος Χειρουργός

Ανδρολογικό check up > 35 ετών

Τι περιλαμβάνει το check up:

Εξετάσεις αίματος

• ορμονικό προφίλ ,(LH, FSH, TESTO, PRL, FREE TESTO, TSH,Τ3, Τ4)

• γενική αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, λιπίδια, αλβουμίνες, SHBG, PSA

Εξετάσεις ούρων

Γενική ούρων, καλλιέργεια ούρων

Εξετάσεις σπέρματος

Σπερμοδιάγραμμα, Καλλιέργεια σπέρματος

υπερηχογράφημα (u/s)

νεφρών, κύστεως, προστάτη, όρχεων (triplex), πέους (triplex)

κλινική εξέταση από χειρουργό Ουρολόγο – Ανδρολόγο