← Πίσω στα συμπτώματα

Αιμορροφιλία Α και Β

Η αιμορροφυλία είναι μια διαταραχή της πήξης του αίματος που προκαλείται από την έλλειψη του παράγοντα πήξης VIII (αιμορροφιλία Α) και τον παράγοντα πήξης IX (αιμορροφιλία Β).Αποτελούν το 90-95% των σοβαρών διαταραχών πήξης που υπάρχουν από τη γέννηση. Η αιμορροφιλία κληρονομείται γονιδιακά, εμφανίζεται σχεδόν αποκλειστικά στους άντρες, που κληρονομούν το ελαττωματικό γονίδιο από τη μητέρα, ενώ οι γυναίκες είναι κυρίως φορείς του γονιδίου, χωρίς εκδηλώνουν τη νόσο. Πιο συχνή είναι η αιμορροφιλία Α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ