← Πίσω στα συμπτώματα

Ανοιχτός αρτηριακός πόρος

Ο ανοιχτός αρτηριακός πόρος είναι μία ανοιχτή σύνδεση μεταξύ της αορτής (η μεγαλύτερη αρτηρία του σώματος που ξεκινά από την καρδιά και μεταφέρει οξυγονωμένο αίμα στο σώμα) και της πνευμονικής αρτηρίας (που συνδέει τη δεξιά κοιλιά με τον πνεύμονα). Πριν από τη γέννηση ο αρτηριακός πόρος είναι ανοιχτός και επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των αγγείων. Φυσιολογικά όμως μετά τη γέννηση ο αρτηριακός πόρος κλείνει αν αυτό δε συμβεί η επικοινωνία συνεχίζεται και οξυγονωμένο αίμα εκτρέπεται προς τους πνεύμονες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ