← Πίσω στα συμπτώματα

Συγγενείς καρδιοπάθειες

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι οι πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες. Υπολογίζεται ότι 1 στα 100 νεογνά παρουσιάζουν συγγενείς καρδιοπάθειες. Η πλειοψηφία των συγγενών καρδιοπαθειών είναι άγνωστης αιτιολογίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ