← Πίσω στα συμπτώματα

Μετάθεση των μεγάλων αγγείων

Στη συγγενή αυτή καρδιοπάθεια έχουμε μετάθεση των μεγάλων αγγείων, της αορτής δηλαδή και της πνευμονική αρτηρίας η οποία έχει σαν συνέπεια:

η αορτή να εκφύεται από την δεξιά κοιλία και έτσι να μεταφέρει στο σώμα το μη οξυγονωμένο αίμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ασθένεια πατήστε ΕΔΩ

Για να βρείτε γιατρό της συγκεκριμένης ειδικότητας πατήστε ΕΔΩ